DOTYKOVÝ DISPLEJ


Dotykový displej Schüco DCS: dveřní komunikace a elektronická vstupní kontrola v jednom modulu - s jednoduchým zesíťováním na bázi adres IP

Díky otevřenému IP-rozhraní lze dotykový displej Schüco DCS jednoduše integrovat prakticky do všech budov se síťovými rozvody. Dveřní komunikaci lze realizovat pomocí koncových přístrojů a telefonů komunikujících prostřednictvím protokolu SIP. Přístupový modul umožňuje správu vstupních oprávnění se zadáváním individuálních číselných kódů oprávněným osobám, které mohou mít také časově závislou platnost (např. v určitých hodinách či pracovních dnech). Osoby bez vstupního oprávnění mohou použít tlačítko zvonku na dotykovém displeji.

Dotykový displej Schüco DCS je přednastavený systém, optimalizovaný pro venkovním prostředí.