Ve dnech 15.-16.1.2019 jsme vyrazili na pozvání společnosti Schüco k návštěvě veletrh BAU 2019 do německého Mnichova. V tomto článku se s Vámi podělíme o naše zážitky.

Výpravu za naši firmu tvořili nováčci bez předchozích zkušeností, takže jsme vyráželi plni očekávání co nás čeká. Výjezd v 5:00 od Grandhotelu Brno byl sice náročný na vstávání, ale přistavený autobus nám poskytl luxusní komfort a hned po výjezdu jsme dohnali spánkový deficit. Po cestě jsme ještě nabrali další část výpravy z řad ostatních zpracovatelů a vyrazili neohroženě směr Mnichov.

Po příjezdu do veletržního areálu jsme vystoupili prakticky do samostatného veletržního světa Schüco. Po obdržení vstupenek nám byl představen koncept stánku. Zde je důležité zmínit, že Schüco volí ekologický koncept šíření informací. Takže všechny materiály jsou již plně digitalizované a informace o produktech jsou po „pípnutí“ elektronické karty automaticky posílány na mail návštěvníka. Nabízí se slova mistra Cimrmana: „Kde se ten pokrok zastaví“. 

Po shlédnutí motivačního videa v přilehlém kinosále jsme se vydali za doprovodu obchodních zástupů na „kolečko“ po jednotlivých částech prezentace. Dá se říci, že hlavním motivem výstavy byla akustika. Boj s hlukem ve velkých městských aglomerací je stále palčivějším problémem dnešní doby. V tomto ohledu se Schüco vydalo na nelehkou cestu v boji s tímto jevem. A myslíme, že se s inovativními řešeními tohoto problému vyrovnalo na výbornou. Dokladem toho jsou nové fasádní systémy, které řeší akustiku nejen ze strany interiéru, ale i exteriéru. Samostatnou kapitolu tvoří odvětrávané akusticky odolné fasády.

Pro nás, jako zhotovitele výplní v rezidenčních objektech, byla nejzajímavější vylepšená verze panoramatického systému ASS 77 PD.HI s e-slide posuvem. Ten byl doplněn o „padací práh“ který se automaticky zvedá nebo zajíždís ohledem na míru otevření posuvného křídla. Po kompletním uzavření se zvedne i výplň profilu před fixním polem, což má nejen estetickou, ale i funkční, a především bezpečnostní přednost.

Digitalizace … Samostatnou kapitolu tvořili projekční nástroje jako SchüCad next, SchüCal a další digitální pomůcky pro zpracovatele a projektanty. Zde bylo možné vyzkoušet si vyrobení virtuálního okna. Některým kolegům se ovšem ani po deseti minutách nepodařilo najít sklad vstupního materiálu, tudíž tato zábava nám byla s ohledem na nedostatek času zapovězena. 

Čas ovšem běžel neúprosně dál, a tak nezbylo než si v rychlosti projít blízké zajímavé novinky z oblasti skleněných výplní a podobně. Poté nás čekal odjezd na hotel a následně na společenskou večeři. Nutno opět zmínit německou preciznost v odbavení jak na hotelu, tak i v restauraci. Důležité je, že se naše padesátičlenná výprava vždy nahrnula současně a vždy bylo vše zorganizováno tak, že jsme se nikde ani nezadrhli. Restaurace s kapacitou 1200 míst už je tradičním místem, kde je náročný den završen luxusním rautem, nabízejícím nejen místní speciality.

Po náročném dni a krátkém odpočinku jsme následující den vyrazili k prohlídce Allianz areny, tedy mnichovského fotbalového svatostánku klubu FC BayernMnichov. Po cca hodinové prohlídce této impozantní architektonické dominantě mnichovského předměstí jsme se vydali na cestu zpět. Díky za tuto výpravu patří tak nejen společnosti Schüco, pro kterou jsme prémiovým partnerem, ale taktéž dopravní společnosti, jejíž řidiči nás bezpečně a ve zdraví dopravili tam i zpět.